Bildkälla: Stockfoto

Zenergys nyemissioner ska täcka bolagets kostnader för kommande tolv månader

Zenergys nyemissioner ska täcka bolagets kostnader för kommande tolv månader

Modulbostadsbolaget Zenergy har nu publicerat memorandumet till den pågående nyemissionen. Bolaget kommer vid fullteckning i företrädesemissionen att tillföras 25,8 miljoner kronor före emissionskostnader och därutöver beräknas den riktade nyemissionen tillföra 16 miljoner kronor. Likviden täcker de kostnader som Zenergy avser att ha under den kommande tolvmånadersperioden, enligt memorandumet.

Emissionslikviden planeras att användas till 80 procent för att säkerställda erforderlig likviditet för att genomföra planerade leveranser 2019, leveranser av nya affärer samt att skapa uthållighet för att vända kassaflödet till positivt. Resterande 20 procent ska användas till kostnadsbesparande investeringar i verksamheten för att uppnå lönsamhet vid lägre volym.

Aktien handlades den 15 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 2:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 25 öre per aktie. Teckningstiden löper från 20 maj till 10 juni och handel med teckningsrätter sker den 20 maj till 5 juni.

Zenergy befinner sig i företagsrekonstruktion sedan januari. Jönköpings tingsrätt har beslutat att fastställa offentligt ackord om 50 procent för Zenergy. Bolaget förväntas kunna lyftas ur rekonstruktionen så snart som tingsrättens beslut vunnit laga kraft den 6 juni.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER