Bildkälla: Stockfoto

Zinzino föreslår ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i hälsobolaget Zinzino kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 kronor per aktie, fördelat på ordinarie utdelning på 1,00 kronor per aktie och extra utdelning på 0,25 kronor per aktie vid samma utdelningstillfälle.

Valberedningen föreslår omval av Hans Jacobsson som styrelseordförande och omval av styrelseledamöterna Staffan Hillberg, Pierre Mårtensson och Ingela Nordenhav samt nyval av Anna Frick som styrelseledamot.

Anna Frick är styrelseledamot i Fortnox, Cell Impact, Leovegas, Lohilo Foods och Odd Molly.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av högst 800 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna samt riktade nyemissioner på högst 3 miljoner B-aktier.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER