Bildkälla: Stockfoto

Zinzino ökar omsättning och resultat - höjer marginalprognosen för helåret

Hälsobolaget Zinzino redovisar ökande omsättning och förbättrat resultat i det andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Mot bakgrund av den starka utvecklingen höjer bolaget sin helårsprognos för ebitda-marginalen.

Omsättningen steg 17,5 procent till 304,1 miljoner kronor (258,8).

Ebitda-resultat blev 33,4 miljoner kronor (16,0), med en ebitda-marginal på 11,0 procent (6,2).

Rörelseresultatet blev 28,2 miljoner kronor (11,1), med en rörelsemarginal på 9,3 procent (4,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 33,4 miljoner kronor (16,0), med en justerad rörelsemarginal på 11,0 procent (6,2).

Resultatet före skatt var 28,0 miljoner kronor (10,9).

Resultatet efter skatt blev 23,0 miljoner kronor (8,5), en ökning med 170,6 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,66 kronor (0,25), vilket innebär en ökning med 164,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 22,4 miljoner kronor (19,9).

Zininos stärkta resultat hänförs till en generell marginalförbättring på sålda varor kombinerat med lägre ersättningsnivåer till distributörerna.

Till följd av det starka kvartalet justerar Zinzino upp prognosen för helårets ebitda-marginal till mellan 8 och 11 procent. Vidare står bolaget fast vid sin strävan om att uppnå 1,4 miljarder kronor i omsättning i år.

Framöver ska Zinzino utveckla verksamheten samt leta potentiella förvärv.

"Planerna för i år och nästa år är att utveckla våra webbverktyg, lansera ett antal nya produkter och öppna på ännu fler marknader. Vi letar även efter potentiella företag som vi kan förvärva eller investera i för att stärka vår fortsatta globala tillväxtresa", skriver vd Dag Bergheim Pettersen i rapporten.

Zinzino, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning304,1258,817,5%
EBITDA33,416,0108,8%
EBITDA-marginal11,0%6,2%
Rörelseresultat28,211,1154,1%
Rörelsemarginal9,3%4,3%
Rörelseresultat, justerat33,416,0108,8%
Rörelsemarginal, justerad11,0%6,2%
Resultat före skatt28,010,9156,9%
Nettoresultat23,08,5170,6%
Resultat per aktie, kronor0,660,25164,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet22,419,912,6%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER