Bildkälla: Stockfoto

Zinzino ökar omsättning och resultat rejält - guidar för fortsatt tillväxt 2021

Hälsobolaget Zinzino redovisar ökande omsättning och resultat i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vidare guidar bolaget för fortsatt tillväxt under de kommande åren.

Omsättningen steg 49,2 procent till 323,1 miljoner kronor (216,5).

Rörelseresultatet blev 31 miljoner kronor (1,5), med en rörelsemarginal på 9,6 procent (0,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 37,4 miljoner kronor (6,3), med en justerad rörelsemarginal på 11,6 procent (2,9).

Resultatet före skatt var 31,2 miljoner kronor (1,5).

Resultatet efter skatt blev 24 miljoner kronor (1,6), en kraftig ökning mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,06).

Likvida medel uppgick till 143,2 miljoner kronor (76,8).

Zinzino upplevde en mycket god försäljningstillväxt i nästan samtliga länder i de regioner man är verksam i. I övriga Europa, som står för hälften av intäkterna, steg intäkterna med 93 procent, efter en generellt hög aktivitet bland distributörerna.

För 2021 guidar Zinzino för att de totala intäkterna överstiger 1 400 miljoner kronor. Rörelsemarginalen före avskrivningar väntas överstiga 6 procent.

Mellan 2021-2023 vill bolaget uppnå en genomsnittlig tillväxt av sin försäljning på minst 20 procent, med en rörelsemarginal som ökar till över 9 procent. Vidare ska minst 50 procent av det fria kassaflödet ges ut i utdelning.

Zinzino, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning323,1216,549,2%
Rörelseresultat311,51 966,7%
Rörelsemarginal9,6%0,7%
Rörelseresultat, justerat37,46,3493,7%
Rörelsemarginal, justerad11,6%2,9%
Resultat före skatt31,21,51 980,0%
Nettoresultat241,61 400,0%
Resultat per aktie, kronor0,670,061 016,7%
Likvida medel143,276,886,5%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER