Bildkälla: Stockfoto

Zinzino ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet - justerar upp marginalprognos

Hälsobolaget Zinzino redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade också. Företaget höjer sin ebitda-guidning men svagare tillväxt på omsättningen påverkar också prognosen.

Omsättningen steg 18,1 procent till 313,6 miljoner kronor (265,6).

Bruttovinsten blev 107,5 miljoner kronor (81,2), med en bruttovinstmarginal på 34,3 procent.

Ebitda-resultat blev 40,4 miljoner kronor (28,8), med en ebitda-marginal på 12,9 procent (10,8).

Rörelseresultatet blev 34,8 miljoner kronor (22,9), med en rörelsemarginal på 11,1 procent (8,6).

Resultatet efter skatt blev 28,2 miljoner kronor (17). Resultat per aktie hamnade på 0,77 kronor (0,48). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 23,5 miljoner kronor (12).

"Under kvartalet uppnådde Taiwan fullvärdig marknadsstatus. Dessutom lanserades det efter kvartalets utgång ett nytt testkoncept för D-vitamin genom introduktionen av de nya produkterna Vitamin D Test och ZinoShine+", skriver vd Dag Bergheim Pettersen i rapporten.

Zinzino höjer också prognosen. Den förväntade ebitda-marginalen höjs med en procentenhet. Den spås nu uppgå till mellan 9-12 procent. Samtidigt justeras de förväntade intäkterna för helåret 2021 marginellt ner till att överstiga minst 1 300 miljoner kronor (1 139). Detta efter en något svagare tillväxttrend under andra halvåret 2021, jämfört med ett starkt andra halvår 2020.


Zinzino, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Nettoomsättning313,6265,618,1%
Bruttoresultat107,581,232,4%
Bruttoresultatmarginal34,3%30,6%
EBITDA40,428,840,3%
EBITDA-marginal12,9%10,8%
Rörelseresultat34,822,952,0%
Rörelsemarginal11,1%8,6%
Nettoresultat28,21765,9%
Resultat per aktie, kronor0,770,4860,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet23,51295,8%
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER