Bildkälla: Stockfoto

Zoomabilitys företrädesemission av units tecknades till 36 procent - tillförs netto 2,3 miljoner kronor

Elfordonsbolaget Zoomability företrädesemission av units tecknades till totalt cirka 36 procent. Zoomability tillförs därmed cirka 2,9 miljoner kronor före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,6 miljoner kronor.

"Självklart hade vi hoppats på en högre teckningsgrad, mycket beror troligen på de bistra ekonomiska tiderna, men det kan också bero på att vi varit för dåliga på att förmedla den potential som finns i bolaget och som jag tydligt ser. För att kunna genomföra den kraftiga expansion vi marknadsmässigt har förutsättningar för räcker tyvärr inte den likvid vi nu fick in",
säger vd Pehr-Johan Fager i en kommentar.

Han säger vidare.

"Glädjande är dock de 1,5 miljoner kronor som tecknades av den externa investeraren, vilka också har indikerat att de vill investera mer i Zoomability framöver, vilket därmed kan bidra till att vi kan öka vår expansionstakt ytterligare."

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER