Bildkälla: Chayantorn Tongmorn / Shutterstock.com

Zwipe: Tar första stegen på den kommersiella resan - Analysguiden

Andra kvartalet var händelserikt för Zwipe, med ett antal större partnerskap, piloter och en första kommersiell order. Analysguiden höjer motiverat värde till 43-46 kronor.

Det första halvåret och perioden efter har minst sagt varit händelserikt för Zwipe med ett antal större nya partnerskap, piloter, samarbetsavtal samt en första större kommersiell order. Den 11e maj tillkännagav bolaget ett samarbetsavtal med Beautiful Card Corporation (BCC) för att leverera bolagets biometriska kortlösningar till den asiatiska marknaden. BCC producerar kring 520 miljoner kort årligen, varav cirka 20 miljoner av dessa är betalkort. Kort efter halvårets utgång meddelande Zwipe att en första kommersiell order nåtts med BCC till ett värde av 1,9 miljoner USD, motsvarande nästan 17 miljoner kronor. Ordern kommer levereras under 2022, med möjlighet att skjuta på leverans om marknaden inte utvecklats snabbt nog. Detta utgör inte bara en av de större beställningarna för biometriska kort hittills utan innebär också att Zwipe nu tar första stegen in i den kommersiella resan, vilket bekräftar bolagets starka position i den begynnande marknaden.

Halvåret innehöll inga överraskningar i siffrorna med en omsättning på 1,4 miljon norska kronor (0,9), ett resultat kring -26,9 miljoner norska kronor (-31,6) och en burnrate kring 5 miljoner norska kronor per månad. Trots d etta har sommaren inneburit ett stort antal stora milstolpar för bolaget vilket gör att risken minskar samtidigt som långsiktiga potentialen stärks. Alltmer talar för att vi står inför större kommersiellt genombrott under 2022 och vi väntar oss ett fortsatt spännande år för bolaget. Till följd av sänkt diskonteringsränta och mindre förändringar i våra prognoser höjer vi bolagets motiverade värde till 43-46 kronor (34-37), på 12-18 månaders sikt.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER