Iconovo: Stor potential vid rätt samarbetspartner - Penser

"Försäljningen under kvartalet uppgick till 0 mkr (4,4 mkr), vi räknade med 7 mkr. Avvikelsen berodde på att ingen projektleverans skett under kvartalet. Iconovos avtal är konstruerade på så vis att kunden betalar en något större andel av projektet under första året, och relativt mindre under resterande projekttid. Fördelen med upplägget är en minimerad riskexponering för Iconovo genom ett starkt kassaflöde, nackdelen är att faktureringsflödet blir ojämnt, vilket är tydligt för året då bolaget främst har arbetat med två stora kundprojekt i mogen fas."

Annons

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser