Arcoma: Bygger momentum till starkt andra halvår 2020 - Penser

"Omsättningen i Q4’19 uppgick till 34,8 mkr vilket motsvarade en tillväxt på 2% och var svagare än de 40,8 mkr vi räknat med. Hjälpt av en markant starkare bruttomarginal på 40% (35% Q4’18) ökade EBITDA-marginalen till 12,5% i kvartalet vilket var något starkare än de 12,0% vi räknat med, och gav ett resultat i absoluta tal i linje med vår prognos. Gynnsamma jämförelsetal andra halvåret 2020, partnerskapen med Canon och Konica Minolta som ännu ligger i startgroparna, något sänkta förväntningar på tillväxten och höjda förväntningar på lönsamheten gör att vi fortsätter räkna med ett lyft i EBITDA från 13 mkr 2019 till 30 mkr 2021e."

Annons

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser