OptiFreeze: Q1 intäkter och EBIT i linje med estimat - Penser

OptiFreeze rapport för första kvartalet visar intäkter om 700 tkr, vilket var i linje med våra estimat om 761 tkr. Rörelseresultatet för perioden uppgick till – 2 281 tkr, vilket var i linje med våra estimat om – 2 334. Kassan uppgick vid periodens utgång till 10,3 mkr.

Annons

Arbetet under kvartalet har fortskridit med prioriteringsområdena OptiFlower och OptiDry. OptiDry-utvärderingen i Tyskland är avslutad, och vi väntar oss framöver ordrar inom OptiFlower, bland annat från Syngenta. Arbetet fortsätter med att prioritera dessa fokusområden, och vi ser som vi tidigare kommunicerat störst potential i marknaden för snittblommor.

Aktiekommentar
Sammantaget ett kvartal utan större händelser, i linje med våra förväntningar. OptiFreeze har redan tidigare kommunicerat att de utvärderingar som pågår potentiellt skjuts på framtiden, och därmed även intäkterna. Vi ser positivt på kassan som uppgår till 10,3 mkr och ger likviditet ifall utvärderingarna förskjuts. Vi förväntar oss små positiva rörelser i aktien under dagen.

Börsvärldens nyhetsbrev
Annonser