Bildkälla: Stockfoto

Freja Eid: Blir 2021 Freja eIDs år? - Analysguiden

Vi väntar oss en stark tillväxt under kommande år för Freja eID.

Stark tillväxt förväntas under 2021

Freja eID redovisade en omsättning för 2020 på 24,3 MSEK och ett EBIT-resultat på -43,2 MSEK. Ökningen av antal användare i "öppen orderbok" har varit god och uppgår i slutet av året till 107 000. Antal aktiva användare har ökat från 26 000 i Q4-19 till 100 000 i Q4-20. Vi räknar med fortsatt bra inflöde av användare och transaktionsökning vilket leder till en stark intäktsökning för Freja eID under 2021 och 2022.

God tillväxt av användare och antal transaktioner

Freja eID fortsätter teckna avtal med nya tjänsteleverantörer i en positiv takt och nu finns 252 st vid slutet av 2020 (157 st Q4-19). Ett nytt spännande avtal tecknade man i februari 2021 med ID06 som hanterar Sveriges största system för identifiering på arbetsplatser. ID06 lanserades 2006 av Sveriges Byggindustrier och inkluderar idag ett flertal branscher och man har ca 800 000 utfärdade ID06-kort.

Antalet användare har ökat under året från 26 000 till drygt 200 000 och antalet transaktioner från 45 000 till 319 000 st. Som väntat är det ett tydligt samband mellan användarantal och antal transaktioner vilket också indikerar att nya användare aktivt använder tjänsten.

Vi ser fortsatt bolagets erbjudande av ID-tjänst som en mycket intressant kundanskaffningsmöjlighet där man tydligt särskiljer sig från Bank-ID. Om man lyckas skapa en vana att använda Freja eID även i andra sammanhang, är bolaget något mycket spännande på spåret där man också ska kunna se en tydlig intäktsökning som en konsekvens av detta. Nästkommande kvartal blir mycket intressanta att se utifrån ett kommersialiseringsperspektiv. Bolaget har fått en bra start och vi förväntar oss fortsatt användarinflöde och transaktionsökning som i sin tur leder till intäkter.

Vi antar att Freja eID växer kraftigt kommande år

Omsättningsökningen för 2021 och 2022 är i princip uteslutande hänförligt till ökade intäkter inom Freja eID och övrig försäljning ligger i princip still.

Vi bibehåller vårt motiverade värde på 75 kr per aktie men noterar att både uppsida och nedsida är relativt stora då bolaget är beroende av kraftig tillväxt kommande år. Samtidigt ska man vara medveten om att man fortfarande är i ett tidigt skede för att analysera tillväxten och användarbeteendet hos kunder djupare, varför vi bedömer risken som över genomsnittet.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER