Bildkälla: Stockfoto

Newton Nordic: Ett bolag med starka referenskunder som står inför lönsam tillväxt - Analyst Group

Newton Nordic är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade lösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Analyst Group estimerar stark tillväxt för Newton Nordic framgent, drivet av de större affärer som kommer att kunna realiseras i och med den strategiska omställningen som nu genomförs. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 3,7x på 2023 års prognostiserade försäljning om 32,2 MSEK och en diskonteringsränta om 12,1 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,0 kr i ett Base scenario.

Newton Nordic är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade lösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Analyst Group estimerar stark tillväxt för Newton Nordic framgent, drivet av de större affärer som kommer att kunna realiseras i och med den strategiska omställningen som nu genomförs. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 3,7x på 2023 års prognostiserade försäljning om 32,2 MSEK och en diskonteringsränta om 12,1 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,0 kr i ett Base scenario.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER