Bildkälla: Stockfoto

Hanza: Marginalen når nya höjder, men resan är inte över - Analysguiden

Kontraktstillverkaren Hanza levererade rekordhög lönsamhet under andra kvartalet trots att knappt en tredjedel av koncernen fortsatt påverkats negativt av pandemin. Analysguiden ser goda chanser till fortsatt marginalexpansion framåt och höjer riktkursen.

Q2: Accelererande tillväxt & rekordmarginaler
Under andra kvartalet fortsatte Hanzas återhämtning från pandemin. Den organiska tillväxten accelererade till cirka 10 procent, jämfört med cirka 7 procent under första kvartalet. Omsättningen på 634 miljoner kronor (559) gynnades samtidigt av förvärvet i Finland och tyngdes av valutaeffekter. Lönsamheten var det stora utropstecknet med en justerad ebita-marginal på 6,4 procent (2,7) - med marginal den högsta nivån Hanza presterat hittills. Enda minuset var ett svagt kassaflöde, bland annat påverkat av ökad lageruppb yggnad för att möta osäkerheten kring brist på vissa råvaror och komponenter.

Ytterligare marginalpotential & goda tillväxtutsikter
I rapporten talar vd Erik Stenfors om att cirka 70 procent av Hanza levererar en rörelsemarginal på ~10 procent. Implicit innebär det att övriga 30 procent av koncernen levererar en rörelsemarginal på ungefär -2 procent. Vår bild är att problemen i den svaga delen till stor del handlar om negativa pandemieffekter, framför allt i Tyskland med lockdowns och där Hanzas största kund (inom tekoindustrin) tappat stora volymer. Framåt ser vi god potential till marginalexpansion när de underpresterande delarna normaliseras. Lägg därtill att Hanza är ett utpräglat tillväxtbolag och nu rimligen går mot en spännande period eftersom bolagets koncept med komplett regional tillverkning ligger helt rätt i tiden.

Uppvärderingen lär fortsätta - höjd riktkurs till 33 kr
Efter Hanzas starka Q1-rapport höjde vi riktkur sen från 18 till 25 kronor - en nivå aktien handlas kring efter Q2-rapporten. I spåren av att Hanza fortsätter att förbättra lönsamheten i snabbare takt än vi vågat räkna med justerar vi upp våra prognoser för 2021-2023. Även med relativt försiktiga tillväxtantaganden och utan att räkna med någon snabb vändning för Hanzas underpresterande kluster levererar Hanza riktigt god vinsttillväxt 2021-2023. Lägg därtill goda chanser att ledningen gör ytterligare förvärv, vilket inte ingår i våra prognoser. I takt med att Hanza nu på allvar närmar sig konkurrenternas lönsamhetsnivåer borde Hanza också värderas därefter. Vi justerar upp vår riktkurs till 33 kronor (25), motsvarande ~10 gånger ebita 2022, ~11 gånger ebit 2022 respektive p/e 12,5 2022.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-hanz a-marginalen-nar-nya-hojder-men-resan-ar-inte-over)
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER