Bildkälla: Stockfoto

Analyst Group kommenterar Euroafricas Q3-rapport

Euroafrica Digital Ventures publicerade den 25 november 2021 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Euroafrica redovisade under det tredje kvartalet 2021 en nettoomsättning uppgående till 4,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 12 % mot jämförbart kvartal 2020, vilket påvisar att mediamarknaden har börjat återhämta sig från pandemin. Tredje kvartalet är i regel ett säsongsmässigt svagare kvartal för Euroafricas dotterbolag Social Media Lab (”SML”), likväl andra konsultbetonade bolag, hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden, vilket även styrks av att mediainvesteringarna i Sverige under sommarmånaderna (juni och juli) uppgick till 1,6 mdSEK, där en enskild månad annars brukar takta ca 1,1–1,4 mdSEK. Vi drar därför inte allt för stora växlar av den minskade nettoomsättningen Q-Q. Bolaget ser en fortsatt positiv trend med ökad aktivitet från befintliga kunder samt nya större kunder, däribland Melanders Group och Bonnierförlagen, vilket är i linje med den catch-up effekt som Analyst Group tidigare har estimerat. Vi hade däremot förväntat oss en högre omsättning under kvartalet, men med restriktioner nu släppta, i kombination med att fjärde kvartalet, rent säsongsmässigt, brukar vara ett starkare kvartal, bedömer Analyst Group att Euroafrica kommer att avsluta året starkt, dock inte tillräckligt starkt för att våra prognoser för helåret 2021 ska infrias. Med en breddad kundbas och stärkt produktportfölj, i form av Social Content, i kombination med att Kupatana har tagit stora operationella steg framåt, är vi fortsatt positiva till Euroafrica för år 2022 och framgent.

Förvärvsavtalet för Zoomtanzania är påskrivet och med förvärvet stärker Kupatana sin redan marknadsledande position, samtidigt som förvärvet av tekniken bakom Babasell AB:s plattform möjliggör lansering av E-handel, vilket kommer ge upphov till diversifierade intäktsströmmar. Detta, i kombination med en kommande expansion till andra marknader i Östafrika bäddar för en stark tillväxt framgent. Analyst Group ser starkt positivt på Euroafricas produktexpansion, dels genom lanseringen av E-handeln, dels genom Joint Venture-bolaget inom digital vård på den afrikanska kontinenten, och med en påfylld kassa efter den riktade emissionen om 11 MSEK står bolaget finansiellt rustade för att öka tillväxttakten kommande kvartal. Innan E-handelsplattformen är ”up and running” och den kommersiella modellen är utvecklad för hur lanseringen av digital vård skall implementeras, är det svårt att estimera det monetära värdet av dessa. Analyst Group är dock av uppfattningen att E-handelsplattformen kan bära frukt redan under H1-22, varför vi noga kommer följa utvecklingen kommande kvartal.

Vi har i samband med bolagets Q3-rapport intervjuat VD Philip Ebbersten. Läs mer i länken.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER