Bildkälla: Stockfoto

Corline Biomedical: I rätt riktning - Penser

En rapport i linje med våra förväntningar
Corline presenterade under gårdagen sin rapport för det tredje kvartalet. Nettoomsättningen kom in på 1,0 mkr (0,4) och rörelseresultatet på -2,1 mkr (-2,2). Det fria kassaflödet för perioden var -4,8 mkr (-4,6). Kassan vid kvartalets slut var stabil på 43 mkr.

Vi förväntar oss ökande volymer
Corline fortsätter att öka försäljningen Y/Y, om än från mycket låga nivåer. Som VD Nittmar lyfter i rapporten säljs CHS-ytan i nuläget till kunder som befinner sig i utvecklingsstadiet. Vi förväntar oss ökande volymer om produkterna erhåller godkännanden och går in i kommersiell fas. Vi bedömer att detta kan ske under nästa år för två av kunderna man tecknat avtal med (Kardium och Imperative Care).

Upprepar vårt motiverade värde
Sammantaget var rapporten i linje med våra förväntningar och vi gör inga justeringar som påverkar vårt motiverade värde för Corline - som uppgår till 31-33 kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER