Bildkälla: Stockfoto

Medivir: Lockande pipeline - Penser

Fokuserat och slimmat
Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt, där MIV-818 utvecklas på egen hand och birinapant av partnern IGM Biosciences. MIV-818 är där vi ser största potentialen och inom kort inleds en fas I/II-studie. Efter en nyemission och avtal med IGM tidigare i år är bolaget finansierat in i 2024.

Betydande potential
MIV-818 utvecklas som en tumörselektiv behandling inom primär levercancer (HCC). En fas I-studie har slutförts med lovande resultat som ger stöd för vidareutveckling i kombination med etablerade behandlingar, där MIV-818 har potential att visa synergier. Den unika profilen för MIV-818 passar väl in i området och vi ser en potential som överstiger 1 md USD, inom detta snabbt växan de marknadsområde.

Attraktiv värdering
Vi inleder bevakning av Medivir med ett motiverat värde om 15-16 kr (WACC 15%). Vår värdering vilar på de två kliniska projekten, där vi ser ett tydligt engagemang för att ta dessa framåt. Medivir har även ett antal projekt i preklinisk fas utlicensierade och två kliniska projekt öppna för partneravtal, vilka kan överraska på uppsidan och ger en riskspridning. Vi vill dock peka på att risknivån är hög inom läkemedelsutveckling.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER