Bildkälla: Stockfoto

Checkin.com Group: Checkar in 2022 starkt - Penser

Rekordtillväxt och nya kunder... Omsättningen i Q1'22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140% från 137%. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om - 3 mkr. Det starka resultatet går att härleda till att bolagets marknadsföringsinvesteringar har varit mer effektiva än vad vi estimerat. Bolaget har efter kvartalets utgång tecknat avtal med Playtech.

Rekordtillväxt och nya kunder... Omsättningen i Q1'22 blev 15,8 mkr vs vårt estimat om 14,7 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 107% y/y. Net Revenue Retention steg till 140% från 137%. EBITDA uppgick till -0,7 mkr vs våra estimat om - 3 mkr. Det starka resultatet går att härleda till att bolagets marknadsföringsinvesteringar har varit mer effektiva än vad vi estimerat. Bolaget har efter kvartalets utgång tecknat avtal med Playtech.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER