Bildkälla: Stockfoto

Tessin Nordic: Säkrar upp i tuff marknad - Mangold

Tessin, med en digital investeringsplattform för säkerställda fastighetslån, uppvisade totala intäkter på 7,7 (13,9) miljoner kronor under det fjärde kvartalet. Det var 54 procent lägre än vår prognos. En lägre förmedlad lånevolym, med avvaktande investerare har minskat tillgången på kapital. Tessins besparingsprogram har däremot gett effekt. Kostnadsmassan minskade med 50 procent under kvartalet jämfört med ifjol. EBITDA uppgick till -5,8 (-12,0) miljoner kronor under samma period. På helårsbasis var totala intäkter 19 procent lägre än vår prognos. Förmedlingsarvodet har varit på en stabil nivå. Sammantaget förväntas en lägre EBIT-marginal 2024 än vad vi tidigare räknat med, dock med fortsatt lönsamhet. Bolaget ser en stark efterfrågan på lån, där en ökad investeringsvilja väntas agera trigger.

Tessin har tagit upp ett konvertibelt lån om 2,0 miljoner kronor, genom en riktad emission av konvertibler. Tillskottet ska säkra finansieringen på kort sikt, där en långsiktig kapitalinjektion väntas ske under första halvåret enligt bolaget. Kassan uppgick vid utgången av 2023 till 37,2 miljoner kronor. Där 32 miljoner kronor härrör från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Mangold tar höjd för en kapitalanskaffning.

Mangold sänker riktkursen till 0,35 (0,45) kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida om över 100 procent. Om fastighetsmarknaden stabiliseras, och räntan sänks, finns det möjligheter till ökade intäkter för Tessin. Möjlig trigger är anslutning av en större institutionell spelare, som skulle öka den förmedlade lånevolymen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER