Bildkälla: Stockfoto

Öhman Grön Obligationsfond backade 0,4 procent i oktober – hög aktivitet på obligationsmarknaden

Öhman Grön Obligationsfond backade 0,4 procent i oktober – hög aktivitet på obligationsmarknaden

Räntefonden Öhman Grön Obligationsfond backade med 0,4 procent under oktober och hittills i år är fonden upp med 2,4 procent. Det framgår av fondens månadsrapport.

Under månaden var aktiviteten på kredit marknaden gynnsam med aktivitet både på primärmarknaden och efterfrågan på sekundärmarknaden. Riksbanken flaggade för räntehöjning upp till noll till årsskiftet, men meddelade samtidigt att det därefter inte väntas några höjningar på flera år. Under månaden steg 10-åriga räntor med cirka 0,22 procentenheter.

Fonden investerade i Sparbanken Skåne och sålde i bland annat International
Finance Corp.

"För både räntor och krediter gäller att vid ökad osäkerhet ökar även risken för periodvis högre
volatilitet. Fonden är därför försiktig med ränteduration, försiktig med löptid, och med kreditrisk", skriver förvaltaren Erika Wranegård.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER