Bildkälla: Stockfoto

Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond - ska verka för FNs 17 hållbarhetsmål

Norron lanserar en ny fond, Norron Sustainable Equity, den 1 oktober. Det är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond med fokus på den gröna omställningen, enligt ett pressmeddelande.

Målsättningen är att verka för FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid där den nya EU-taxonomin enligt fondbolaget kommer att spela en central roll för den gröna omställningen. Fonden kommer att förvaltas av Norrons investeringsteam under ledning av förvaltarna Joachim Sverre och Johan Svantesson, i nära samarbete med Norrons hållbarhetsarbetsgrupp.

”Fondens investeringsfilosofi – att fokusera på omsorgsfullt utvalda och noggrant analyserade bolag som arbetar innovativt och hållbart och därmed värnar om en hållbar framtid speglar Norrons syn och är helt rätt i tiden. Detta känns väldigt spännande och relevant,” säger Joachim.

Fondbolaget har den senaste tiden bland annat anställt en hållbarhetsansvarig, etablerat en ESG-arbetsgrupp. Aktiv förvaltning innebär också för fondbolaget ett aktivt ägande där man menar att man arbetar nära fonderas innehav för att säkerställa att verksamheterna utvecklas i linje med de hållbarhetsmål som finns.

”För oss är hållbarhet en central och integrerad del i bolaget och hela investeringsprocessen. Då känns det som ett naturligt steg att utöka vårt produktutbud med en fond som tar vårt arbete till ytterligare en nivå och där målsättningen är just hållbarhet”, säger Ulf Frykhammar, medgrundare och styrelseledamot i Norron. Han understryker att produkten också kommer att sträva efter en mer europeisk distribution än Norrons befintliga produkter.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER