Bildkälla: Stockfoto

Odin Fastighet minskade 11,30 procent i september - stigande långräntor fick fastighetsaktier att falla

Fonden Odin Fastighet C minskade 11,30 procent i september, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 11,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 29,77 procent och är därmed bättre än index som har ökat 17,47 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Nils Hast.

Inledningsvis skriver förvaltaren att flera faktorer som tidigare bidragit till fastighetssektorn starka utveckling senaste tiden avtog i september. På kort sikt reagerar fastighetsaktier negativt på uppgången i amerikanska långräntor. Den amerikanska 10-åringen steg från 1,3 till 1,5 procent under månaden. Vidare menar Hast att marknaden även påverkades av negativa nyheter kring det kinesiska fastighetsbolaget Evergrande.

"Vi träffade flera av våra bolag i september och även om de är olika och verkar i skilda segment och geografier, delar de en nykter optimism om den närmsta framtiden, avslutar Hast.

De innehav som utvecklades bäst under månaden var Pandox, Eiendomsspar samt Entra. Svagaste bidragsgivarna under månaden var Sagax, Balder följt av Platzter fastigheter.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Sagax, Balder samt Nyfosa med portföljvikter om 8,74, 8,45 respektive 8,39 procent.

Odin Fastighet C, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-11,30
Index MM, förändring i procent-11,50
Fond i år, förändring i procent29,77
Index i år, förändring i procent17,47
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER