Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 7,32 procent i september - fokus på serieförvärvare

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 7,32 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 24,76 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter Lindvall och Håkan Telander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att september var en svag börsmånad med stigande inflation, kommande nedtrappningar av tillgångsköp och oro för den kinesiska skuldsatta fastighetsjätten Evergrande som bidragande faktorer till den ökade börsoron.

"Vi ser nedgången som tillfällig som har skapat bra köptillfällen för den långsiktige placeraren. Den stigande inflationen är en effekt av svaga priser under coronaåret 2020 som återhämtat sig, och tillfälliga störningar i leveranskedjan. Den svaga löneutvecklingen och ledig kapacitet talar för en fortsatt dämpad inflation. Vi bedömer därför att den stigande inflationen vi ser nu är tillfällig, och att vi får se en fallande inflation igen under 2022", skriver förvaltarna.

Vidare lyfter förvaltarna fram senaste tidens stora fokus på serieförvärvare och värderingarna på dessa. Gällande nyligen noterade Storskogen skriver förvaltarna att värderingen är i nivå med högt värderade kvalitetsförvärvarna Lifco och Indutrade trots att Storskogen har en kortare historik och mer att bevisa. Bolagets förvärvstakt i vitt olika branscher ökar riskerna vilket kan innebära framtida bakslag.

"Vi är också frågande till hur länge reptricket med att köpa bolag till låga ensiffriga P/E tal som sedan för att de ingår i en börsnoterad förvärvare skall värderas till P/E 35-40. Fonden äger därför sedan en tid inte heller Lifco eller Indutrade", skriver förvaltarna.

De serieförvärvare som fonden äger är Xano, Addlife, Medcap, AQ Group, Addnode och Addtech. Gällande Xano skriver förvaltarna att bolaget är en idealisk serieförvärvare som är lågt värderat med lång historik och som integrerar förvärven i befintlig verksamhet för att öka vinsten.

Gällande fondens geografiska exponering var Norden den region med störst exponering med 61 procent av portföljvikten. Därefter följde USA och Europa med exponering om 19 respektive 17 procent av portföljen.

De innehav som hade bäst utveckling under månaden var Aker, VNV Global och Creaspac. I den negativa vågskålen fanns EQT, Kindred och Xano.

De tre största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Investor, Ratos och Alphabet med portföljvikter om 8,1, 7,1 respektive 6,1 procent.

Kavaljer Investmentbolagsfond, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-7,32
Fond i år, förändring i procent24,76
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER