Bildkälla: Stockfoto

Evli GEM minskade 3,6 procent i september - missgynnades av exponering mot Turkiet

Fonden Evli GEM minskade 3,6 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,8 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Hans-Kristian Sjöholm, Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja och Kati Viljakainen.

Fonden underpresterade jämfört med index delvis på grund av industrival samt undervikter i finans och energi. Den sektor som gynnade fonden mest var sällanköpsvaror.

Den region som var den sämsta bidragsgivaren till fonden under månaden var Turkiet där övervikt i landets valuta och dess aktiemarknad hade negativ påverkan på fonden. Samtidigt gynnades fonden av en undervikt av kinesiska aktier. Däremot missgynnades fonden av en undervikt i Hongkong-dollar och fondens aktieval i Kina.

När det gäller enskilda aktieinnehav kom de mest positiva effekterna kring fondens investeringar från China General Plastics, China Motor samt att Alibaba saknades i portföljen. De aktieinnehav som missgynnade fonden mest var Kumba Iron Ore, CAP och Truworths.

De två sektorer med störst exponering var informationsteknik och material där cirka 20 respektive 17 procent av kapitalet var allokerat.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Taiwan, Sydkorea och Indien med portföljvikter om cirka 22, 17 respektive 10 procent.

Evli GEM, %september, 2021
Fond MM, förändring i procent-3,6
Index MM, förändring i procent-2,0
Fond i år, förändring i procent17,8
Index i år, förändring i procent4,3
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER