Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ökade 5,91 procent i oktober - deltog i Bicos nyemission

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige steg 5,91 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 25,23 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Henrietta Theorell.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknaderna gick starkt i oktober, där den svenska rapportsäsongen inledde med positiva tongångar från investerare. Vidare noteras också att det amerikanska skuldtaket under månaden höjdes, samt att Evergrandes kollaps huvudsakligen påverkat den lokala fastighets- och kreditmarknaden - och inte stört Sverige.

”Fastighetssektorn var den bransch som uppvisade bäst avkastning i fonden. Rapporter om stigande inflation både globalt och lokalt drev upp de långa räntorna. Fastighetsbranschen är på grund av sin skuldsättning en bransch som är känslig för stigande räntor. Tack vare att hyresavtal ofta skrivs med indexeringsklausuler så att hyran justeras i takt med inflationen kan de dock kompensera sig för stigande kostnader i mycket stor utsträckning, och detta stödde aktiekurserna”, skriver Henrietta Theorell vidare.

Under månaden accepterade fonden det bud som lagts på Swedish Orphan Biovitrum och förvaltaren förklarar att hela innehavet i bolaget har avyttrats. Swedbank Robur Småbolag deltog även i Bicos nyemission.

Främsta negativa bidragsgivare under oktober var Stillfront, som föll tungt efter att en rättstvist mellan bolaget och ett av deras förvärv tillkännagivits.

Fondens tre största innehav var Lifco, Lagercrantz och AddLife med 3,41, 3,38 respektive 3,02 procent av portföljen. Största sektor var industri, som utgjorde 35 procent av fördelningen.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER