Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,71 procent i oktober - Stillfront, THG och Bico tyngde

Fonden Swedbank Robur Ny Teknik minskade 1,71 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,34 procent och är därmed sämre än index som har ökat 26,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Fonden beskrivs investera i innovativa bolag med stark tillväxt som har uppnått lönsamhet och vars produkter och/eller tjänster präglas av teknik.

”Makroekonomiska faktorer fortsätter att ha stor inverkan på börsen och oktober präglades mer av ytterligare rotation mot så kallade värdeaktier medan tillväxtaktier hade det något tuffare. Med det sagt så sparkade rapportsäsongen igång under andra halvan av oktober, vilket förhoppningsvis ger mer fokus på bolag snarare än makro”, skriver förvaltaren.

Förvaltaren förklarar vidare att den sektorrotation marknaden gjort sedan november 2020 är anledningen bakom varför fonden utvecklats svagt gentemot index.

Gällande enskilda innehav var Cint, Fortnox och Biotage främsta positiva bidragsgivare under månaden. Stillfront, THG och Bico bidrog med motsatsen.

Swedbank Robur Ny Tekniks tre största innehav i slutet av oktober var Sinch, Embracer och Capgemini med 5,83, 4,23 respektive 3,8 procent av portföljen. Sektormässigt hade fonden störst exponering mot kommunikationstjänster, följt av informationsteknik och hälsovård.
Swedbank Robur Ny Teknik, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent-1,71
Index MM, förändring i procent5,1
Fond i år, förändring i procent1,34
Index i år, förändring i procent26,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER