Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Globalfond ökade 2,91 procent i oktober - hållbar energi och molntjänster stack ut

Fonden Swedbank Robur Globalfond steg 2,91 procent i oktober. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28,73 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden utvecklades bra under månaden, med en betydligt starkare uppgång än övriga marknaden. Vidare förklaras att investerare i och med årets sista rapportsäsong har fokuserat på bolagens verksamhet, vilket enligt förvaltaren varit positivt för fondens innehav.

”Mycket diskussion pågår kring räntor och inflation, vilket har varit negativt för aktiemarknaden, men nu när bolagen rapporterar visar det sig att många kvalitetsbolag hittills har kunnat föra kostnadsökningar vidare till sina kunder. Detta är ju förstås positivt men det finns en oro att detta på sikt kan innebära lägre efterfrågan. Det finns också en diskussion kring huruvida inflationen kommer att bestå eller inte”, skriver förvaltaren angående det makroekonomiska läget.

Kristofer Barret nämner två trender som enligt honom var extra starka under månaden, hållbar energi och molntjänster. Slutsatsen förvaltaren sedan drar är att den globala digitaliseringen fortsätter i en snabb takt.

Sektormässigt bidrog hälsovård med positiv utveckling för fonden, där innehavet Centene utvecklades starkt. En negativ bidragsgivare för fonden under oktober var Global Payments och förvaltaren beskriver aktien som ifrågasatt av marknaden.

Swedbank Robur Globalfonds tre största innehav i slutet av månaden var Centene, Berkshire Hathaway och Taiwan Semiconductor med 5,76, 4,67 respektive 4,57 procent av portföljen. Störst exponering hade fonden mot informationsteknik, hälsovård och finans.
Swedbank Robur Globalfond, %oktober, 2021
Fond MM, förändring i procent2,91
Fond i år, förändring i procent28,73
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER