Bildkälla: Stockfoto

AuAg Precious Green ökade 2,66 procent i november - bolag som utvinner gröna metaller gynnade fonden

Fonden AuAg Precious Green A steg 2,66 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 20,80 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Eric Strand och Stefan Abrahamsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de allra flesta finansiella marknaderna uppvisar någon typ av säsongsmönster. När det gäller guld och silver är december och januari historiskt sett en gynnsam period för ädelmetallerna.

"Förklaringarna till det ligger delvis i att Kina, som är världens största konsument av guld, ofta
ser en högre efterfrågan på guld inför det kinesiska nyåret som firas 1 februari nästa år. Även Indien som i dagsläget är världens näst största guldkonsument tenderar att uppvisa en period av högre efterfrågan. Det sammanfaller nämligen med den årliga bröllopssäsongen som redan börjat, och där guld traditionsenligt är av mycket hög betydelse", skriver förvaltarna.

Guldpriset inledde månaden starkt med att stiga med cirka 5 procent för att sedan avsluta månaden på -0,5 procent. Silverpriset gjorde en liknande resa men sjönk 4,39 procent under november. Utifrån nuvarande prisnivåer ser förvaltarna både guld och silver som köpvärt.

De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning var bolag som utvinner gröna metaller.

Vid månadsskiftet fanns 40 procent av fondens tillgångar allokerade i guld. Vidare stod bolagen som utvinner grön-teknik-grundämnen för 18 procent av portföljen. Bolagen med fokus på skapandet av grön energi utgjorde 15 procent. Bolagen som jobbar med effektivisering och återvinning svarade för 15 procent och bolagen som jobbar med energilagring stod för 12 procent av den totala portföljvikten.

AuAg Precious Green A, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent2,66
Fond i år, förändring i procent20,80
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER