Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Realinvest ökade 7,23 procent i november - Corem, Castellum, John Mattson, SCA och Nyfosa bidrog till avkastningen

Fonden PriorNilsson Realinvest steg 7,23 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 32,63 procent och är därmed bättre än index som har ökat 32,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren PO Nilsson.

Fonden har under månaden minskat sin exponering mot byggbolag. När det gäller enskilda bolag har förvaltaren valt att öka i Boliden samt Stora Enso. Samtidigt har man minskat i NCC, SCA, Nyfosa Fastigheter och Wihlborgs. Fonden har också avyttrat innehaven i Fastpartner.

Vidare skriver förvaltaren att en annan händelse som påverkat fonden var budet från Castellum på Kungsleden som ni är i hamn. Detta innebar att portföljvikten i Castellum går från 4,7 procent till 6,6 procent då fonden ägde både Castellum och Kungsleden vid tid för budet.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Corem, Telia och Castellum med portföljvikter om 10,0, 8,9 respektive 6,6 procent.

De största sektorerna var fastighet, skogsindustri och telekommunikation med vikter om 48,7, 11,7 respektive 8,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent7,23
Index MM, förändring i procent1,84
Fond i år, förändring i procent32,63
Index i år, förändring i procent32,57
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER