Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Smart Global ökade 3,52 procent i november - erhöll utdelningar från flera innehav

Fonden PriorNilsson Smart Global steg 3,52 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,35 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,07 procent och är därmed sämre än index som har ökat 29,09 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Martin Lindqvist.

Under november kom ny inflationsstatistik vilket visade på ett bredare inflationstryck än marknaden förväntat sig. Detta skapade en våg av oro över att inflationen inte är så temporär man tidigare trott. Den andra stora händelsen under månaden var givetvis nyheten kring den nya virusmutationen Omikron. Marknadsoron tilltog i och med att flera ekonomier infört nya restriktioner.

Fonden har under november erhållit utdelningar från bland annat Microsoft, Johnson & Johnson, S&P Global, Parker Hannifin och Xilinx.

De största bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Costco Wholesale, Lowe's Cos, Microsoft, Diploma och Abbvie.

De fem största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet Microsoft, S&P Global, Dover, Abbvie och Mcdonalds.

De två sektorer med störst exponering var konsumentvaror och verkstadsindustri där 20,5 respektive 13,6 procent av kapitalet var allokerat.

PriorNilsson Smart Global, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent3,52
Index MM, förändring i procent3,35
Fond i år, förändring i procent26,07
Index i år, förändring i procent29,09
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER