Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Evolve minskade 0,80 procent i november - tagit ny position i Renewcell

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 0,80 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 46,98 procent och är därmed bättre än index som har ökat 20,60 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Under november kom ny inflationsstatistik vilket visade på ett bredare inflationstryck än marknaden förväntat sig. Detta skapade en våg av oro över att inflationen inte är så temporär man tidigare trott. Den andra stora händelsen under månaden var givetvis nyheten kring den nya virusmutationen Omikron. Marknadsoron tilltog i och med att flera ekonomier infört nya restriktioner.

Fonden har under månaden ökat sin exponering mot finansbolag och medicinska teknikbolag samt minskat sin exponering mot IT-bolag och verkstadsbolag.

När det gäller enskilda bolagsinnehav har fonden ökat i Exsitec Holding, CVS Group, Focusrite och Ortehex samt investerat i Renewcell vilket är ett nytt innehav i portföljen.

Under månaden har man minskat sina innehav i Ctek och Flat Capital samt sålt innehaven i Volati, Cint Group, Gränges, Dotdigital Group, Puuilio och Elektro Importören.

De största innehaven i portföljen var vid månadsskiftet Profoto, Excitec och CVS Group med portföljvikter om 8,4, 5,0 respektive 4,0 procent.

PriorNilsson Evolve, %november, 2021
Fond MM, förändring i procent-0,80
Index MM, förändring i procent-0,50
Fond i år, förändring i procent46,98
Index i år, förändring i procent20,60
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER