Bildkälla: Stockfoto

Evli GEM ökade 3,43 procent i december - innehaven i Tech Mahindra och Arcadyan Technology gynnade

Fonden Evli GEM steg 3,43 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,09 procent. Under 2021 har fonden avkastat 17,57 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Hans-Kristian Sjöholm, Wilhelm Bruun, Marjaana Haataja och Kati Viljakainen.

Inledningsvis skriver förvaltarna att den positiva utvecklingen i december främst kan härledas till enskilda aktieurval. På sektornivå utvecklades innehav inom sällanköpsvaror och tjänster samt material bäst.

Geografiskt sett gynnades fonden av undervikten gentemot Kina. Övervikten i Turkiet gynnade ytterligare, men exponeringen mot turkiska valutan stagnerade utvecklingen.

De enskilda innehav som presterade bäst för fonden under perioden var Tech Mahindra och Arcadyan Technology. Att inte inte Alibaba fanns bland fondens innehav gynnade utvecklingen ytterligare.

I den negativa vågskålen för månaden återfanns Migros Ticaret. Undervikten i Samsung och att Taiwan Semiconductor inte fanns bland fondens innehav missgynnade ytterligare.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Tech Mahindra, Arcadyan och Sitronix med portföljvikter om 2,31, 1,82 respektive 1,77 procent.

Informationsteknik var största sektor, följt av material samt sällanköpsvaror och tjänster.

Evli GEM, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent3,43
Index MM, förändring i procent1,09
Fond i år, förändring i procent17,57
Index i år, förändring i procent4,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER