Bildkälla: Stockfoto

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund ökade 0,28 procent i december

Fonden Templeton Emerging Markets Sustainability Fund steg 0,28 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,88 procent. Under 2021 har fonden minskat 9,66 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,54 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Chetan Sehgal och Andrew Ness.

Inledningsvis skriver förvaltarna att tillväxtmarknader hade ett svagt fjärde kvartal som påverkades av en ökad smittspridning av covid-19 samt en mer åtstramad penningpolitik från den amerikanska centralbanken. Tillväxtmarknaderna återhämtade sig däremot något under december.

De innehav som gynnade fonden mest under det fjärde kvartalet var Mediatek, Apollo Hospitals och Infosys. I den negativa vågskålen fanns Yandex, Alibaba och Health and Happiness.

Gällande Yandex skriver förvaltarna att volatila oljepriser och ökad politisk spänning mellan Ryssland och Ukraina fick sentimentet mot den ryska marknaden att sjunka ordentligt. Förvaltarna menar att man har fortsatt tro på bolaget och dess framtida tillväxt.

Under december var de främsta bidragsgivarna till avkastningen Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology, Mediatek och Infosys. Bland de sämsta bidragsgivarna fanns bland annat Apollo Hospitals Enterprise, Daqo New Energy, Yandex.

Framöver menar förvaltarna att utsikterna för tillväxtmarknader under 2022 ser bra ut där marknaden värderat bolagen med försiktighet under året. Även starkare finanser hos tillväxtländer borde stödja en stabil tillväxt på marknaderna framöver. Däremot bör man vara vaksam på de orosmoln som befinner sig på himlen. Pandemin är ännu inte över och en ny virusmutation skulle kunna försvaga marknaden rejält. Förvaltarna noterar också de ökade politiska spänningarna i bland annat Ryssland och Brasilien.

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent0,28
Index MM, förändring i procent1,88
Fond i år, förändring i procent-9,66
Index i år, förändring i procent-2,54
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER