Bildkälla: Stockfoto

Jupiter Dynamic Bond ökade 0,3 procent i december - slog index under det fjärde kvartalet

Fonden Jupiter Dynamic Bond steg 0,3 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards.

Under det fjärde kvartalet sjönk fonden med 0,1 procent samtidigt som jämförelseindex sjönk med 0,7 procent.

Den huvudsakliga bidragsgivaren till fondens positiva avkastning relativt index under det fjärde kvartalet var innehaven i high yield. Att fonden kortade ner sin duration bidrog också positivt. Under slutet av kvartalet hjälpte även fondens exponering mot kinesiska statsobligationer fondens utveckling.

I den negativa vågskålen under kvartalet fanns statsobligationer från utvecklade ekonomier där bland annat exponering mot Australien och USA missgynnade fonden.

Ungefär 50 procent av fondens portfölj var vid månadsskiftet investerad mot high yield med störst exponering mot konservativa sektorer. Cirka 7 procent av portföljen var investerad mot Investment Grade, krediter på tillväxtmarknader respektive statsobligationer på tillväxtmarknader. Statsobligationer från utvecklade marknader uppgick till cirka 20 procent och likvida medel till 6 procent.

Framöver tror förvaltarna att inflationen är övergående och kommer att sjunka när flaskhalsarna i leverantörsleden lättar. Omikronvarianten har haft en förskjutande effekt på inflationen men förvaltarna menar att rapporterna om att sjukdomsgraden inte är lika allvarlig som man förväntat sig kommer att få virusets effekt på inflationen att avta snabbt.

Samtidigt finns det flera orosmoln på himlen och förvaltarna menar att osäkerheten inför 2022 är stor. De oklara utsikterna stöttar fondens positionering framöver med en försiktig inställning mot high yield och en längre duration.

Jupiter Dynamic Bond, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent0,3
Index MM, förändring i procent0,4
Fond Q4, förändring i procent-0,1
Index Q4, förändring i procent-0,7
Fond i år, förändring i procent0,8
Index i år, förändring i procent-0,5
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER