Bildkälla: Stockfoto

Rekommenderar en mer defensiv inställning under första kvartalet - Atlant fonder

Taner Pikdöken, ränteförvaltare på Atlant Fonder, menar att den senaste månaden varit stökig på grund av ränteskräck samt den globala inflationsoron. Förra årets börsvinnare bland småbolag har haft en tuff inledning på året och är i många fall ner mer än 20 procent. Det skriver förvaltaren i en marknadskommentar.

"Jag tror att våren även fortsättningsvis kommer att vara turbulent. Just nu accelererar inflationen och frågan är hur centralbankerna ska hantera det i en värld där vi börjar se tecken på en avmattning i den ekonomiska tillväxten. Sannolikheten för felaktiga policybeslut har ökat markant, som till exempel att höja räntorna för mycket och för tidigt och således bidra till en lågkonjunktur. Det är en väldigt svår balansgång för centralbankerna", skriver Pikdöken.

Trots turbulensen har Pikdöken en generellt positiv syn på börsen långsiktigt och menar att företagens vinster rimligen borde fortsätta växa framöver, däremot tror förvaltaren att det på kort sikt blir centralbanken som sätter tonen för värderingar på risktillgångar.

"Mitt tips för fondsparare just nu är att vara lite mer defensiv och försiktig under årets
första kvartal – spara på krutet ett tag för att se hur situationen utvecklar sig", avslutar förvaltaren.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER