Bildkälla: Stockfoto

DNB Grønt Norden ökade 4,43 procent i december - adderar defensiva innehav till portföljen

Fonden DNB Grønt Norden steg 4,43 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,66 procent. Under 2021 har fonden avkastat 14,18 procent och är därmed sämre än index som har ökat 32,54 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Inledningsvis skriver förvaltaren att man såg breda uppgångar på de nordiska marknaderna under december.

Fonden underpresterade mot index under perioden på grund av en kombination av negativ utveckling i portföljens sektorallokering och aktieval. På sektornivå missgynnades fonden av sin undervikt i konsumenttjänster där framförallt Evolution Gamings återhämtning missgynnade fondens relativa avkastning. Undervikten i fastighetssektorn dämpade nedgången något.

Enskilda innehav som missgynnade fondens relativa avkastning under månaden var bland annat Spinnova, Schibsted, SEB och EQT. Samtidigt bidrog Bonheur positivt. Undervikten i Sandvik, Investor, Atlas Copco, Maersk och Assa Abloy missgynnade den relativa avkastningen ytterligare.

Fortsättningsvis menar förvaltaren att man har adderat flera defensiva innehav till portföljen. Under månaden har man bland annat investerat i Sandvik och Note. Vidare skriver förvaltaren att man har en övervikt i Orkla för att reducera risken. Inom sitt "gröna" investeringstema lyfter förvaltaren fram innehaven NKT och Nibe. Fonden har finansierat sina nya investeringar genom att reducera sina positioner i Ericsson, Nokia och Vestas.

DNB Grønt Norden, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent4,43
Index MM, förändring i procent5,66
Fond i år, förändring i procent14,18
Index i år, förändring i procent32,54
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER