Bildkälla: Stockfoto

Odin Norden minskade 2,99 procent i april - värdeförvärv från flera portföljbolag

Fonden Odin Norden A minskade 2,99 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,60 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,86 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,53 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Vigdis Almestad.

Inledningsvis skriver fondens förvaltare att både de nordiska marknaderna och fonden föll i april. Årets nedgång på aktiemarknaderna bedöms av förvaltaren vara drivet av höga värderingar efter många år av mycket solid utveckling, stigande inflation, förväntade räntehöjningar, ökad smittspridning av covid-19 i Kina och konflikten i Ukraina.

Rapportsäsongen är igång och de portföljbolag som rapporterat hittills uppges ha redovisat goda resultat.

"Företagen genomför prishöjningar som kompenserar för prisökningen på energi, frakt och råvaror de har i sin egen produktion. Hur snabbt och hur mycket av kostnadsökningarna företagen kompenseras för varierar, de flesta bolag i portföljen har så starka positioner att de kan föra över kostnadsökningarna direkt till kunderna", skriver förvaltaren.

Flera av fondens innehav fortsätter att göra värdeförvärv. I april har Addlife, Beijer Ref, Indutrade och Addtech rapporterat nya förvärv.

Novo Nordisk, Huhtamäki och Essity bidrog mest positivt till fondens avkastning i april samtidigt som Addlife, Instalco och DSV Panalpina bidrog mest negativt.

Novo Nordisk, Beijer Ref och Addtech var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 5,40, 4,66 och 4,19 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var industrivaror och tjänster den största sektorn med 36,82 procents exponering, följt av hälsovård med 12,92 procent och informationsteknik med 12,64 procent. Den geografiska exponeringen var störst mot Sverige med 48,59 procent. Den näst största exponeringen var mot Danmark med 23,34 procent.

Odin Norden, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,99
Index MM, förändring i procent-1,60
Fond i år, förändring i procent-15,86
Index i år, förändring i procent-10,53
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER