Bildkälla: Stockfoto

Odin Global minskade 3,72 procent i april - Amazon, Lifco och Alphabet bidrog negativt

Fonden Odin Global C minskade 3,72 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,49 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,96 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de har sett många företag kämpa med kostnadsinflation och förseningar under det första kvartalet.

"För närvarande sticker våra företag ut positivt med en stark prisstyrka och få förseningar. Ett exempel på detta är American Roper. Bolaget, ett diversifierat industri- och teknikföretag, levererade en försäljningstillväxt på 11 procent jämfört med föregående år och en marginalökning på 120 punkter. Trots en utmanande makroekonomisk bakgrund höjde ledningen sina förväntningar (guidning) på innevarande års resultat" skriver förvaltarna.

Mest positiva bidragsgivare i fondens portfölj var under månaden IDEX, Roper Technologies och Diploma. Tvärtom bidrog Amazon, Lifco och Alphabet mest negativt.

IMCD, Constellation Software och DCC var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,92, 6,89 och 4,97 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var industrivaror och -tjänster den största sektorn med 39,53 procents exponering, följt av informationsteknik med 28,86 procent och finans med 11,65 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot USA med 46,33 procent. Den näst största exponeringen var mot Storbritannien med 15,63 procent.

Odin Global C, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-3,72
Index MM, förändring i procent-3,49
Fond i år, förändring i procent-12,96
Index i år, förändring i procent-5,93
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER