Bildkälla: Stockfoto

Odin Norge ökade 0,49 procent i april - stark relativ avkastning

Fonden Odin Norge A SEK steg 0,49 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,53 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,78 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,52 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av Atle Hauge och Vigdis Almestad.

Inledningsvis skriver förvaltarna att april var en krävande månad på Oslobörsen, men att ODIN Norge presterade relativt bra.

"Tittar vi på den lite bredare nordiska marknaden ser rapportsäsongen relativt bra ut så här långt, och framför allt verkar det som att orderingången är stark. Detta är en ljuspunkt i en annars ganska svag makroekonomisk bild", skriver förvaltarna.

Kongsberg Gruppen, Mowi och Yara International bidrog mest positivt till fondens avkastning. Tvärtom bidrog Tomra, Atea och Sparebank 1 SR-Bank mest negativt.

Kongsberg Gruppen, Borregaard och Equinor var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 7,46, 6,72 och 5,96 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var dagligvaror den största sektorn med en exponering om 21,53 procent, följt av industrivaror och -tjänster med 18,30 procent samt finans med 15,87 procent.

Odin Norge A SEK, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent0,49
Index MM, förändring i procent-2,53
Fond i år, förändring i procent3,78
Index i år, förändring i procent2,52
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER