Bildkälla: Stockfoto

Odin Emerging Markets ökade 1,36 procent i april - HDFC Ltd och HDFC Bank har aviserat fusion

Fonden Odin Emerging Markets steg 1,36 procent i april, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,14 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,38 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,35 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av Dan Erik Glover.

Inledningsvis skriver förvaltaren att april varit en turbulent månad för tillväxtmarknaderna, bland annat drivet av nedstängningarna i Kina. Detta har lett till ytterligare problem för de globala leveranskedjorna.

"Volatiliteten i Kina beror främst på rädsla på grund av nya nedstängningar i landets kärnområde för industriell produktion och export, Shanghai. Kinas "noll-covid"-politik innebär att fler och fler människor tvingas att stanna i sina hem och att delar av näringslivet stannar av i väntan på lättnader. Shanghai är också ett viktigt nav för den globala handeln, och sannolikt kommer de globala leveranskedjorna inte att normaliseras inom en snar framtid", skriver förvaltaren.

Vidare skriver förvaltaren att fonden inte är särskilt exponerade mot denna del av den kinesiska ekonomin, och att fonden även är underviktad i Kina jämfört med index.

Under månaden har två av fondens bolag, HDFC Ltd och HDFC Bank, aviserat en fusion som förvaltaren tror kan leda till ett effektivare bolag vilket kan komma att erbjuda ett bredare utbud av finansiella tjänster.

Månadens främsta bidragsgivare för fonden var Garware Technical Fibres, Crisil och Mold-Tek Packaging. Tvärtom bidrog Taiwan Semiconductor, Capitec och Soltec Power mest negativt.

Digiworld, Taiwan Semiconductor och Garware Technical Fibres var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 6,40, 5,88 och 5,83 procent.

Gällande fondens sektorfördelning var informationsteknik den största sektorn med 21,52 procents exponering, följt av finans med 18,38 procent och därefter industrivaror och -tjänster med 14,33 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Kina med 19,36 procent. Den näst största exponeringen var mot Indien med 16,99 procent.
Odin Emerging Markets, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent1,36
Index MM, förändring i procent-0,14
Fond i år, förändring i procent-3,38
Index i år, förändring i procent-3,35
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER