Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni - blodröd månad för fastighetssektorn

Fonden PriorNilsson Realinvest minskade 20,08 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 11,77 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 30,58 procent och är därmed sämre än index som har minskat 27,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Inga förändringar har gjorts på sektornivå.

På bolagsnivå har fonden ökat i Corem, Pandox, John Mattson och Balder samt minskat i UPM-Kymmene och sålt av innehavet i Akelius.

Största bidragsgivaren under månaden var Akelius.

Vid utgången månad var de tre största innehaven SCA, Telia följt av Corem med portföljvikterna 6,2, 6,0 respektive 6,0 procent.

De största sektorerna i portföljen vid månadsskiftet var fastigheter, skogsindustri samt bygg & anläggning med exponeringar om 50,0, 12,3 respektive 8,9 procent.

PriorNilsson Realinvest, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-20,08
Index MM, förändring i procent-11,77
Fond i år, förändring i procent-30,58
Index i år, förändring i procent-27,51
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER