Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni - positiva bidrag från Abbvie och Novo Nordisk

Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 2,53 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,33 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,47 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden utdelningar från bland annat Johnson & Johnson, Assurant, Diploma, Dover Corp samt McDonald’s.

Största bidragsgivarna under månaden var Abbive, Novo Nordisk och Church & Dwight.

Vid utgången månad var Abbvie, Novo Nordisk och S&P Global största innehaven med portföljvikter om 3,1, 2,7 respektive 2,6 procent.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var konsumentvaror, läkemedel och verkstadsindustri med exponeringar om 20,8, 12,4 respektive 12,1 procent.

PriorNilsson Smart Global, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,53
Index MM, förändring i procent-4,33
Fond i år, förändring i procent-7,47
Index i år, förändring i procent-10,03
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER