Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni - två nya innehav i portföljen

Fonden PriorNilsson Evolve minskade 7,51 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 9,84 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,02 procent och är därmed sämre än index som har minskat 20,15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden ökade fonden sin exponering mot konsumentbolag och teknologibolag samt minskade exponeringen mot läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade man i CVS Group, Elopak, Nolato, Allfunds och Sweco. Fonden köpte in Medcap och Solid Försäkring som är nya innehav.

Fonden minskade sina positioner i Know IT, Vetoquinol och Arlandastad samt avyttrade innehaven i Pandox och Rothschild.

Största positiva bidragsgivare under månaden var Focusrite, Engcon samt Exsitec.

Vid utgången månad var fondens största innehav Profoto, Focusrite följt av CVS med portföljvikter om 8,6, 5,4 respektive 4,7 procent.

De största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var verkstadsindustri, konsumentvaror och IT med portföljexponeringar om 18,5, 16,2 respektive 13,2 procent.
PriorNilsson Evolve, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,51
Index MM, förändring i procent-9,84
Fond i år, förändring i procent-24,02
Index i år, förändring i procent-20,15
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER