Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni - sålt innehaven i Tele2 och Kering

Hedgefonden PriorNilsson Idea minskade 6,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,59 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under månaden har fonden ökat sin kassa och minskat exponeringen mot verkstadsbolag och läkemedelsbolag.

På bolagsnivå ökade fonden sina positioner i Atlas Copco, Skanska, H&M, SEB och Handelsbanken. Fonden minskade i Volvo, Traton, Hexpol, Gränges, Novo Nordisk och Pandox samt avyttrade innehaven i Tele2 och Kering.

Nettoexponeringen mot aktier per sista juni var 56 procent.

Största bidragsgivare under månaden var OMX säljterminer, Novo Nordisk och Essity.

Vid månadens slut var Novo Nordisk, Alphabet, och Volvo fondens tre största innehav med portföljvikter om 9,9, 4,1 respektive 4,0 procent.

PriorNilsson Idea, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,03
Fond i år, förändring i procent-18,59
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER