Bildkälla: Stockfoto

PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni - avvecklat positioner i Akelius, Balder och Engcon

Fonden PriorNilsson Yield minskade 1,57 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,01 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,55 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

Initialt skriver förvaltaren att fokus nu börjat skifta från vad som händer i Ukraina till vad konsekvenserna blir i form av prisuppgångar på redan kraftigt stigande priser.

Världens centralbanker fortsatte att höja sina styrräntor under månaden vilket fått en betydande avkylande effekt på flera områden. Samtidigt har konsumenternas efterfrågan minskat.

"Konsumenterna har just nu en mycket negativ syn på framtiden. Verkligheten för konsumenten är som vi skrivit många gånger tidigare avsevärt sämre nu och de kommande 1-2 åren vilket redan nu syns i bland annat fallande bostadspriser", kommenterar förvaltaren.

Fastighetsmarknaden föll extra tungt i juni. Med anledning av oro kring högre lånekostnader på grund av centralbankens räntehöjningar. Även höjda kreditspreadar under månaden påverkade marknaden negativt.

"Det som talar för vissa bolag inom fastighetssektorn är att man bundit räntan på några år sikt och att hyreshöjningar vid kommande årsskifte som baseras på KPI i oktober mildrar effekten. Att centralbankerna höjer räntan är bortom allt tvivel, men den svaga tillväxten för ekonomin talar för att ränteuppgångarna inte blir dramatiska", skriver förvaltaren.

Under juni erhöll fonden positiv avkastning från bland annat Scandic Hotels, Boliden, Engcon och Akelius.

I den negativa vågskålen fanns Corem, John Mattson, Creaspac och Fabege.

Gällande aktiviteten i fonden har man avvecklat positioner i bland annat Akelius, Balder och Engcon.
PriorNilsson Yield, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,57
Index MM, förändring i procent0,01
Fond i år, förändring i procent-2,55
Index i år, förändring i procent-0,04
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER