Bildkälla: Stockfoto

Consensus Lighthouse Asset minskade 1,99 procent i juni - minskar i defensiva innehav, köper verkstad

Fonden Consensus Lighthouse Asset A minskade 1,99 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Richard Andborn och Kristian Witte.

Inledningsvis skriver förvaltarna att marknaderna föll kraftigt i spåren av höga inflationssiffror som var de högsta på 40 år. Trots uppskruvade förväntningar kom inflationen in över förväntan vilket fick centralbankerna att kraftigt höja styrräntorna.

Marknaden börjar nu oroa sig över att de aggressiva räntehöjningarna kommer försätta världsekonomin i en recession. Enligt förvaltarna prisar nu räntemarknaden in fortsatta räntehöjningar året ut som sedan övergår till sänkningar i slutet av nästa år.

Förvaltarna kommenterar även värderingarna på aktiemarknaderna som de nu beskriver som attraktiva. De ser fortfarande att vissa bolag värderas för högt men att många bolag kommit ned på sådana nivåer att det historiskt varit väldigt lönsamt att investera. Förvaltarna pekar framförallt ut bolag inom verkstadssektorn. Även marknaden för företagsobligationer, framförallt de med låg risk, beskrivs som attraktiva och förvaltarna understryker att de nu ger förhållandevis god avkastning.

Gällande strategin framåt skriver förvaltarna att de redan i maj började att öka sin aktieandel och de ligger kvar vid den neutrala vikten runt 40 procent. Förvaltarna har börjat sälja av defensiva bolag för att köpa lite mer lågt värderade verkstadsbolag. De pekar även ut hälsovårdssektorn som en sektor de tror kommer utvecklas väl.

Förvaltarna har kvar sin övervikt i företagsobligationer och även där har de släppt en del defensiva innehav och börjat dra upp löptiderna samt ökat andelen fastförräntade obligationer. Ränteportföljen har nu en löpande avkastning på 6 procent.

"Vår tro är att aktiemarknaden kommer fortsätta med stora slag ett tag till. Strategin är att fortsätta köpa selektivt i lågt värderade bolag och utnyttja svängningarna med en hög aktivitet i portföljen", avslutar förvaltarna.

Vid månadsskiftet var största tillgångsslaget företagsobligationer med 45 procent, följt av nordiska aktier och korträntor med 34 respektive 10 procent av portföljexponeringen. Likvida medel låg på 2 procent.

De tre största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Telia och Sobi med portföljvikter om 2,9, 2,7 respektive 2,6 procent.

Consensus Lighthouse Asset A, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-1,99
Fond i år, förändring i procent-8,57
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER