Bildkälla: Stockfoto

Augmented Reality Fund minskade 7,7 procent i juni - ökat exponeringen mot Unity

Fonden Augmented Reality Fund A minskade 7,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 25,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

Inledningsvis kommenterar förvaltaren den fortsatt stigande inflationen samt centralbankernas åtgärder för att komma till bukt med problemet.

"Under månaden har räntor runt om i världen höjts, i många fall mer än förväntat. Detta har i sin tur lett till att tillväxtprognoser skruvats ner. Med detta sagt går fortfarande många av världens ekonomier bra och vi får nog vänja oss vid ett mer normalt ränteklimat än vi haft de senaste åren", skriver förvaltaren.

Vidare skriver man att fonden har ökat sitt innehav i bolaget Unity som kommit ner mycket i värdering under våren. Unity är den världsledande plattformen för utveckling av 3D-spel, men börjar även att få uppmärksamhet inom flera andra sektorer.

"Affärsmässigt går Unity på alla cylindrar och även om man ej är lönsamma idag så är man nära och bränner därmed inte särskilt mycket likvider samtidigt som balansräkningen ser robust ut", förklarar förvaltaren.

Vad gäller branschfördelning, har man störst allokering mot AR-hårdvara om 46,3 procent, följt av AR-mjukvara om 25,1 procent.

Störst exponering har fonden mot USA, följt av Europa med 65,9 respektive 12,2 procent.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Lumentum, II-VI Incorporated och Qualcomm med portföljvikter om 6,62, 5,84 respektive 5,32 procent.

Augmented Reality Fund A, %juni, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,7
Index MM, förändring i procent-4,3
Fond i år, förändring i procent-25,1
Index i år, förändring i procent-10,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER