Bildkälla: Stockfoto

Pareto Global ökade 7,3 procent i juli - stark återhämtning trots hög inflation

Fonden Pareto Global B steg 7,3 procent i juli, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Andreas Sørbye och Andreas Kamvissis.

Initialt skriver förvaltarna att juli blev en stark månad trots dystra spådomar om recession, inflation och ränteökningar.

Vid månadsskiftet hade två tredjedelar av fondens innehav rapporterat för årets andra kvartal. Generellt sett har de flesta presenterat fina resultat.

"Med bolagens prognoser för framtiden till grund, förväntar vi oss att resultatet per aktie blir ungefär 20 procent högre än fjorårets", skriver förvaltarna.

De viktigaste bidragsgivarna kom från hälso- och IT-bolagen Centene, Keysight Technologies, Boston Scientific och Microsoft. De svagaste var Prudential och Essity.

Vidare lyfter förvaltarna fram Visa som rapporterade sitt andra kvartal under månaden. Bolaget rapporterade inga tecken på nedgång i konsumenternas köplust.

"Visa innehar viktiga finansiella egenskaper som Pareto Global söker, som en stor andel löpande intäkter, höga och ökande marginaler samt ett lågt investeringsbehov, vilket tillsammans säkrar en hög fri kontantström", skriver förvaltarna.

Microsoft, Centene och Boston Scientific var vid månadens slut fondens största innehav med portföljvikter om 7,2, 6,8 respektive 5,2 procent.

De största sektorerna i fonden var IT, hälsovård och sällanköpsvaror med exponeringar om 29, 21 respektive 18 procent.
Pareto Global B, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent7,3
Index MM, förändring i procent7,3
Fond i år, förändring i procent-2,3
Index i år, förändring i procent-3,4
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER