Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige minskade 9,12 procent i augusti - ökat innehav i SAAB

Fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige minskade 9,12 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 33,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrietta Theorell.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden under augusti månad präglades av flera orosmoment där fokus ligger på den stigande inflationen som dämpar tillväxten.

"Därmed såg vi ett omvänt scenario från juli, där räntekänsliga sektorer, som fastigheter och IT, tappade under månaden", skriver förvaltaren.

De största positiva bidragsgivarna på bolagsnivå var Instalco som överraskade med en stark kvartalsrapport samt Holmen som var den största bidragsgivaren inom råvarusektorn.

I den negativa vågskålen återfanns Meko som föll 17 procent efter att ha uppvisat både sämre marginal och resultat än väntat. Garo föll 30 procent till följd av komponentbrist vilket resulterade i sämre resultat än väntat.

Avslutningsvis utökades positionen i SAAB samtidigt som positionerna i Academedia och Addlife reducerades. Innehavet i Stillfront avyttrades i sin helhet.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Lagercrantz, Addtech och Hexatronic med portföljvikter om 4,42, 4,05 respektive 3,53 procent.

Största sektorerna i fonden var industri, följt av informationsteknik och hälsovård.

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-9,12
Fond i år, förändring i procent-33,56
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER