Bildkälla: Stockfoto

Swedbank Robur Technology minskade 0,39 procent i augusti - minskat aktieexponeringen

Fonden Swedbank Robur Technology minskade 0,39 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett.

Inledningsvis skriver förvaltaren att världens börser vände riktning i mitten av månaden, vilket innebar en bred nedgång. Fonden föll likaså men presterade bättre än sitt jämförelseindex.

Bolagsresultaten har generellt varit goda men visar spår av försiktigheten inför makroekonomisk oro, där fokus generellt ligger på inflation, stigande räntor och geopolitisk oro.

Fonden passade under augusti månad på att minska exponeringen och har i nuläget en relativt hög kassaposition. Fokus har legat på bolag med lägre värderingar och generellt lägre tillväxtförhoppningar.

"En påverkan på teknikaktier har varit oro kring marknaden för dataspelgrafikkort där priserna faller kraftigt, delvis på grund av förändringar hos vissa kryptovalutor. Detta föranledde en vinstvarning ifrån portföljbolaget Nvidia", avslutar förvaltaren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nvidia, Adobe och TSMC med portföljvikter om 6,38, 5,78 respektive 5,24 procent.

Informationsteknik var överlägset största sektorn med 88,3 procent av portföljexponeringen.

Fonden var till stor del exponerad mot USA, med 74,7 procent av fondens allokerade kapital.

Swedbank Robur Technology, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-0,39
Fond i år, förändring i procent-15,18
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER