Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF European Special Situations minskade 7,2 procent i augusti - flera orosmoln pressade marknaden

Fonden Schroder ISF European Special Situations minskade 7,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 4,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 28,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarduo bestående av Leon Howard-Spink och Paul Griffin.

Europeiska aktier föll under augusti då oron kring höga energipriser, en potentiell recession och stigande räntor intensifierades.

Investerare valde under månaden att rotera bort från tillväxt då centralbankerna kom med hökaktiga signaler. Energikrisen i Europa satte ytterligare press på sentimentet. Rotationen bort från tillväxt missgynnade fonden.

Negativa bidragsgivare under månaden var bland annat DSM, Weir Group, Getinge, ASML Holding och VAT Group. På den positiva sidan fanns Volkswagen. Avsaknaden av exponering mot GSK och Sanofi bidrog positivt till relativavkastningen.

Förvaltarna menar att om ekonomin går in i en period av stagflation är innehavens starka prissättningskraft extremt viktig för att kunna möta inflationen på kostnadssidan.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nestle, Relx och ASML med portföljvikter om 5,3, 4,9 respektive 4,8 procent.

När det gäller fondens geografiska allokering var Tyskland, Storbritannien och Schweiz de största regionerna med exponeringar om 14,3, 13,1 respektive 13,0 procent.

Schroder ISF European Special Situations, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-7,2
Index MM, förändring i procent-4,9
Fond i år, förändring i procent-28,3
Index i år, förändring i procent-11,8
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER